Aktualności

Home
www.lodzkie.edunawigator.pl
Powitanie PDF Drukuj Email

Szanowni Państwo,

Witamy na stronie Projektu pt.: „EDU-NAWIGATOR– Aplikacja Analityczno-Prognostyczna dla Edukacji Dorosłych w województwie łódzkim”, realizowanego w ramach Działania 9.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 -2013 pod nadzorem Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi.

Głównym celem projektu była poprawa dostosowania oferty edukacyjnej Szkół Zawodowych dla Dorosłych do potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy w województwie łódzkim, poprzez zwiększenie dostępności do pogłębionych informacji o aktualnych trendach w tym obszarze dzięki przygotowaniu i wdrożeniu Aplikacji Analityczno - Prognostycznej wśród kadr placówek kształcenia zawodowego dorosłych.

W dniu 31 października 2013 roku realizacja projektu dobiegła końca. W związku z tym, w imieniu Instytutu ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o., chcielibyśmy Państwu serdecznie podziękować za okazane wsparcie i udział w działaniach podejmowanych w ramach projektu.

W ramach podziękowania, mamy przyjemność przekazać Państwu raport dotyczący:

OCENY JAKOŚCI PRZYGOTOWANIA ABSOLWENTÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO  WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DO FUNKCJONOWANIA NA RYNKU PRACY.

Raport stanowi formę podsumowania projektu. Dane zgromadzone w wyniku przeprowadzonego badania stanowią odpowiedź na zapotrzebowanie ze strony grupy docelowej projektu zdiagnozowane podczas kontaktów z przedstawicielami w/w instytucji w trakcie realizacji przyjętych form wsparcia.

Mamy nadzieję, że przedstawione wyniki badania przyczynią się do pogłębiania wiedzy w kontekście wprowadzania zmian w systemie kształcenia zawodowego pod kątem potrzeb i wymogów łódzkiego rynku pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią raportu:

RAPORT

 

Najnowsze

Popularne


Stworzone dzięki Joomla!. Designed by: joomla designed websites top actors list Valid XHTML and CSS.